Idéer som gör det krångliga lättare att förstå.

DR-utskick för H.Lundbeck

Elixir har fått i uppdrag att ta fram nya DR utskick till Ebixa.
Ebixa är ett läkemedel som används för behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

Skandinavisk DR-kampanj för Galderma

Elixir har fått i uppdrag att ta fram skandinaviskt material på en internationell kampanj för Epiduo ett läkemedel mot akne.

Inbjudan till – Ansiktet utåt och inåt

En skandinavisk interaktiv utbildning för Galderma

Elixir har tagit fram en inbjudan till utbildningen – Ansiktet utåt och inåt. Inbjudan skickas ut till vårdmottagningar i de nordiska länderna. Utbildningens fokus är hudsjukdomar i ansiktet och deras påverkan på människors yttre och inre hälsa.

Skandinavisk kampanj för Takeda

Elixir har fått i uppdrag att ta fram skandinaviskt material på en internationell kampanj för Mepact®. Materialet riktar sig till onkologer, sjuksköterskor, apotekare och patienter. Mepact är ett nytt läkemedel för behandling av högmalignt resektabelt osteosarkom.

DR för Pfizer

Pfizer Artrox 2010 Doktors DM

Elixir har tagit fram DR för Artrox®. DR är en del av en kampanjen med reklamfilm och annonser som riktar sig mot allmänheten, läkare och apotek. Artrox är ett läkemedel som används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig artros (ledsvikt).

DR-kampanj för H.Lundbeck

Elixir har fått i uppdrag att ta fram nya DR utskick till Ebixa.
Ebixa är ett läkemedel som används för behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

DR-utskick för H.Lundbeck

Elixir har fått i uppdrag att ta fram nya DR utskick till Ebixa.
Ebixa är ett läkemedel som används för behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

Kort om Elixir

Elixir är en kreativ reklambyrå.
Vi formger logotyper, grafiska profiler, säljande förpackningar, idé koncept, annonser, reklamfilm, utbildningar, direktreklam, tidningar, web, broschyrer etc.

Det senaste…
Specialite
Elixir tar fram idéer som gör det krångliga lättare att förstå.

Reklambyrå i Göteborg med
världen som arbetsfält