Idéer som gör det krångliga lättare att förstå.

Annonsserie för H.Lundbeck

Elixir har tagit fram en ny annonsserie till Ebixa.
Ebixa är ett läkemedel somanvänds för behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

Kort om Elixir

Elixir är en kreativ reklambyrå.
Vi formger logotyper, grafiska profiler, säljande förpackningar, idé koncept, annonser, reklamfilm, utbildningar, direktreklam, tidningar, web, broschyrer etc.

Det senaste…
Specialite
Elixir tar fram idéer som gör det krångliga lättare att förstå.

Reklambyrå i Göteborg med
världen som arbetsfält