Idéer som gör det krångliga lättare att förstå.

Annons för Pfizer

Elixir har tagit fram annonser för Artrox®. Annonserna är en del av en kampanj med reklamfilm och DR som riktar sig mot allmänheten, läkare och apotek.
Artrox är ett läkemedel som används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig artros (ledsvikt).

Kort om Elixir

Elixir är en kreativ reklambyrå.
Vi formger logotyper, grafiska profiler, säljande förpackningar, idé koncept, annonser, reklamfilm, utbildningar, direktreklam, tidningar, web, broschyrer etc.

Det senaste…
Specialite
Elixir tar fram idéer som gör det krångliga lättare att förstå.

Reklambyrå i Göteborg med
världen som arbetsfält