Idéer som gör det krångliga lättare att förstå.

Annons för H.Lundbeck

H.Lundbeck Ebixa 2009

Elixir har tagit fram en ny annons till Ebixa.
Ebixa är ett läkemedel som används för behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

Kort om Elixir

Elixir är en kreativ reklambyrå.
Vi formger logotyper, grafiska profiler, säljande förpackningar, idé koncept, annonser, reklamfilm, utbildningar, direktreklam, tidningar, web, broschyrer etc.

Det senaste…
Specialite
Elixir tar fram idéer som gör det krångliga lättare att förstå.

Reklambyrå i Göteborg med
världen som arbetsfält